Akıllı Bisiklet Üyelik SözleşmesiMADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşme; EVKA 3 MAHALLESİ 129 SOKAK NO:1 / 201 BORNOVA / İZMİR adresinde yerleşik İZULAŞ – İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine San. A.Ş. ile aşağıda beyan ettiği adreste yerleşik (bundan böyle kısaca “ÜYE” olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

MADDE 2- AMAÇ

Bu sözleşmenin düzenlenmesindeki amaç, mülkiyeti İZULAŞ’a ait ve “akıllı bisiklet” olarak bilinen bisikletlerin ÜYE’ye bu sözleşmede öngörülen koşullarla kullandırılmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.

MADDE 3- ÜYE KAYDI

Bu sözleşme, ÜYE' nin www.bisim.com.tr internet adresi üzerinden başvurarak ÜYE kaydı işlemlerini başlatması ile kurulmuştur. ÜYE'ye ait bilgilerin bilgisayar sistemine işlenmesinden sonra, kendisine akıllı bisikletleri kullanabilmesi için ÜYE kartı verilecektir. Üyelik Kartı bu sözleşmenin kurulmasından sonra ÜYE adresine posta/kargo yoluyla gönderilecektir. ÜYE kartlar kişiye özel olup bir başkasına kullandırılamaz; herhangi bir şekilde devir edilemez.

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar, ÜYE’nin kendi isteği doğrultusunda ya da ÜYE’nin sözleşmeye aykırı davranışının anlaşılması sonucunda, ÜYE’lik kaydının İZULAŞ tarafından silineceğinde ve sözleşmenin tek taraflı fesihedileceğinde mutabıktır. Kayıt silinmesi durumunda ÜYE’lik bedeli olarak ödenecek meblağ iade edilmeyecektir.

MADDE 5- AKILLI BİSİKLET ÜYELİK ŞARTI

ÜYE reşit (yetişkin) olmalıdır; aksi durumda bu sözleşme kurulmamış sayılır.Bu sözleşmeyi imzalayan ÜYE’nin trafik kurallarını ve bisiklet sürmeyi bildiği varsayılır.ÜYE’nin bu hükme aykırı davrandığının sonradan anlaşılması hâlinde, 4’ncü madde uygulanır.

MADDE 6- AKILLI BİSİKLET ÜYE HAKLARI

İZULAŞ ile ÜYE arasında yapılan sözleşme, saatler ile ölçülecek limitler dâhilinde bisiklet kullanım hakkı sağlar. ÜYE alacağı hizmetin hükümlerini, şartlarını öğrenmek ya da çeşitli isteklerini iletebilmek için www.bisim.com.tr adresinden ve / veya ilan edilmiş telefon hatları üzerinden müşteri hizmetleri ile irtibata geçebilirler. İZULAŞ olabilecek en kısa sürede soruları ve talepleri işleme koyacak ve cevaplayacaktır.

MADDE 7- AKILLI BİSİKLET ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bisikletler İZULAŞ tarafından kullanıma hazır olarak ÜYE’ye sunulacaktır. Eğer ÜYE’nin aldığı bisiklet kullanmak için uygun durumda değil ise ÜYE başka bir bisiklet alma hakkına sahiptir. ÜYE, bisikleti teslim aldıktan sonra, kullanıma uygun olup olmadığını frenlerinin, oynar parçalarının kontrol edilmesi, koltuk yüksekliğinin ayarlanması ve son olarak da genel kullanıma uygunluğuna bakılması gibi işlemlerle kontrol edecektir. Kullanım için uygun olmayan bisikleti, teslim aldığı istasyona, teslim aldıktan hemen sonra yaptığı denemeyi takiben/derhal iade ederse sistem ÜYE’ye başka bir bisiklet verecektir. Aksi takdirde, ödenen ücret iade edilmez ve yeni bisiklet talebi, ücreti ödendikten sonra karşılanır.

ÜYE'ler akıllı bisiklet hizmetini kullanırken;


 1. Hizmeti ve bisikletleri azami özenle kullanmak sisteme, kendine, 3. kişilere, evcil veya sokak hayvanlarına, bisikletlere hasar vermemek,

 2. Bisikletin etkilendiği her hangi bir arıza ya da kazada, yer ve durum bilgilerini gecikmeksizin İZULAŞ Müşteri Hizmetlerine bildirmek(Eğer bisiklet arızadan dolayı istasyona dönemezse, ÜYE’nin arızayı rapor etmesinden sonra bisikletin 1 saat süresince güvende kalmasının sorumluluğu ÜYE’ye ait olacaktır. Bu süre zarfında İZULAŞ A.Ş. belirtilen noktadan bisikleti teslim alacaktır),

 3. ÜYE, bisikleti istasyondan alıp geri bırakana kadar geçen sürede, bisikletlerin doğru şekilde korunması, bakılması ve güvende olmasından sorumludur. Kullanımdan sonra bisikleti istasyonlara geri getirmek ve bisiklet parkına kilitlendiğinden emin olarak bırakmak zorundadır.,

 4. İZULAŞ, bu sözleşmeye konu bisikleti, kararlaştırılan maksatlar için kullanılacağına yönelik tam bir iyi niyetle ÜYE’ye teslim etmiştir. Bisikletin suç sayılabilecek şekilde ve yasaklanmış şekil veya işlerde kullanılmasından dolayı oluşacak her türlü hukuki, idari ve mali yaptırımlardan ÜYE sorumludur. Böyle bir durumundan İZULAŞ sorumlu tutulamaz.

 5. ÜYE, bisikleti bisiklet yollarında kullanmak sorumluluğundadır.

 6. Bisikletin ÜYE’de olduğu süre içerisinde (ileride çıkacak da olsa) gerek bisiklete, gerek ÜYE’ye ve gerekse 3. şahıslara verilen zararlardan dolayı tüm maddi ve manevi tazminat sorumlulukları ÜYE’ye aittir,

 7. Bisikletin kullanımından doğan her türlü idari yaptırımın muhatabı ÜYE’dir,

 8. İZULAŞ bisikleti tüm fonksiyonları çalışır vaziyette ÜYE’ye teslim etmiştir. ÜYE kullanıma başladıktan itibaren bisikletin en iyi şekilde korunması için gereken tüm önlemleri alacak; kötü ve kurallara uygun olmayan kullanımlardan dolayı bisiklette meydan gelebilecek her türlü arıza ve onarım giderleri ÜYE’ye ait olacaktır,

 9. ÜYE, bisikleti istasyondan alabilmesi için ÜYE kartında en az İZULAŞ tarafından ilân edilecek tutarda bir bakiyeyi bulundurmakla yükümlüdür; ÜYE’nin herhangi bir borcunun ve/veya yetersiz bakiyesinin olduğu durumlarda, bisiklet kullandırılmayacak ve Üye’ye bildirimde bulunulacaktır; Üye’nin bu ve benzer durumda olması hâlinde, karta yüklenecek bedel, öncelikle borcuna mahsup edilecektir,

 10. Bildirilen tarihe kadar borç vs. yükümlülüklerini yerine getirmeyen ÜYE’lerin ÜYE kartı iptal edilecek ve yasal takibat başlatılacaktır. Yasal tahsilat sürecinde tüm masraflar ÜYE’ye rücu ettirilecektir,

 11. Kartı iyi kullanma ve saklama sorumluluğu ÜYE’lere aittir. Kartın kaybolması, kötü kullanım neticesinde zarar görmesi nedeniyle başka bir kopyasının istenmesi durumunda kartın İZULAŞ tarafından belirlenen yeni basımının masrafı ÜYE’ye ait olacaktır,

 12. Kask ve benzeri koruma malzemeleri temini ÜYE’nin sorumluluğundadır.

 13. Üye sözleşmesinin iptalini istemesi durumunda Üye kart ücreti iade edilmez. Varsa Bisim kartı içerisindeki bakiye tutarı iadesi yapılır.


MADDE 8- GİZLİLİK

Taraflar, sahip oldukları bilgileri (kişisel/kurumsal) gizli tutmakla sorumludur. Elde edilen bilgi ve belgeler kesinlikle 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

MADDE 9- TEBLİGAT ADRESİ

Tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde bir değişiklik olması halinde adres değişikliği yapan taraf diğer tarafa yeni adresini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bunun yapılmaması halinde eski adrese yapılan tebligatlar kanunen geçerli sonuçlar doğurur.

MADDE 10- MÜCBİR SEBEPLER

Yasalarda belirtilmiş olan mücbir sebepler dâhilinde yine yasalarda belirtilmiş olan hükümler geçerlidir.

MADDE 11- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme hükümleri, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde ise T.C. mevzuatı uygulanacaktır.

MADDE 12- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.