Akıllı Bisiklet Kullanımı Genel Koşulları

 

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşme; EVKA 3 MAHALLESİ 129 SOKAK NO:1 / 201 BORNOVA / İZMİR adresinde yerleşik İZULAŞ – İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine San. A.Ş. ile aşağıda beyan ettiği adreste yerleşik (bundan böyle kısaca “ÜYE” olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

 

MADDE 2 -Amaç

Bu sözleşmenin düzenlenmesindeki amaç, mülkiyeti İZULAŞ’a ait ve “akıllı bisiklet” olarak bilinen bisikletlerin ÜYE’ye bu sözleşmede öngörülen koşullarla kullandırılmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.

MADDE 3 – Kiralama Koşulu

İş bu sözleşme kapsamında Kullanıcı, İZULAŞ istasyonlarından kiralama amacıyla teslim aldığı bisiklet karşılığında kredi kartından 50 TL’nin bloke edilmesini, bisikleti teslim ettikten sonra ödenecek tutarın sistem tarafından düşümü yapılarak kalan miktarın 24-48 saat içerisinde işlem yaptığı hesabına iade edilmesini uygun görmüş sayılır.

MADDE 4- Akıllı Bisiklet Hizmet Sözleşmesi

KULLANICI, kartını kullanarak İZULAŞ A.Ş. ile olan sözleşme haklarına muktedir olacaktır. Her yeni bisiklet kullanımı kuralların kabul edildiği anlamına gelir.

MADDE 5- Akıllı Bisiklet “Kullanıcı” Yükümlülüğü

Kullanıcının yükümlülüğü bisikleti sağlam olarak iade etmek ve Madde-10 hükümlerine riayet etmektir.

MADDE 6- Akıllı Bisiklet Kullanıcı Şartı

KULLANICI reşit (yetişkin) olmalıdır; aksi durumda bu sözleşme kurulmamış sayılır.Bu sözleşmeyi imzalayan KULLANICI’nin trafik kurallarını ve bisiklet sürmeyi bildiği varsayılır.KULLANICI’nin bu hükme aykırı davranmayacağını kabul eder.

MADDE 7- Akıllı Bisiklet KULLANICI Hakları

İZULAŞ A.Ş. ile KULLANICI arasında yapılan sözleşme, burada belirtilen limitler dâhilinde bisiklet kullanım hakkı sağlar. Bisikletler kullanıma hazır olarak KULLANICI’ lara sunulacaktır. KULLANICI alacağı hizmetin hükümlerini, şartlarını öğrenmek ya da çeşitli isteklerini iletebilmek için www.bisim.com.tr adresinden ve/veya ilan edilmiş telefon hatları üzerinden müşteri hizmetleri ile irtibata geçebilirler. Eğer KULLANICI’ nın aldığı bisiklet kullanmak için uygun durumda değilse KULLANICI başka bir bisiklet alma hakkına sahiptir. Kullanım için uygun olmayan bisikleti KULLANICI, teslim aldığı istasyona, teslim aldıktan hemen sonra yaptığı denemeyi takiben/derhal iade ederse sistem ÜYE’ye başka bir bisiklet verecektir. Aksi takdirde, ödenen ücret iade edilmez ve yeni bisiklet talebi, ücreti ödendikten sonra karşılanır.

MADDE 8- Akıllı Bisiklet KULLANICI Yükümlülükleri

KULLANICI’lar Akıllı bisiklet hizmetini kullanırken;

 1. Hizmeti ve bisikletleri azami özenle kullanmak sisteme, kendine, 3. kişilere, evcil veya sokak hayvanlarına, bisikletlere hasar vermemek,

 2. Bisikletin etkilendiği her hangi bir arıza ya da kazada, yer ve durum bilgilerini gecikmeksizin İZULAŞ Müşteri Hizmetlerine bildirmek(Eğer bisiklet arızadan dolayı istasyona dönemezse, ÜYE’nin arızayı rapor etmesinden sonra bisikletin 1 saat süresince güvende kalmasının sorumluluğu ÜYE’ye ait olacaktır. Bu süre zarfında İZULAŞ A.Ş. belirtilen noktadan bisikleti teslim alacaktır),

 3. ÜYE, bisikleti istasyondan alıp geri bırakana kadar geçen sürede, bisikletlerin doğru şekilde korunması, bakılması ve güvende olmasından sorumludur. Kullanımdan sonra bisikleti istasyonlara geri getirmek ve bisiklet parkına kilitlendiğinden emin olarak bırakmak zorundadır.,

 4. İZULAŞ, bu sözleşmeye konu bisikleti, kararlaştırılan maksatlar için kullanılacağına yönelik tam bir iyi niyetle ÜYE’ye teslim etmiştir. Bisikletin suç sayılabilecek şekilde ve yasaklanmış şekil veya işlerde kullanılmasından dolayı oluşacak her türlü hukuki, idari ve mali yaptırımlardan ÜYE sorumludur. Böyle bir durumundan İZULAŞ sorumlu tutulamaz.

 5. ÜYE Bisikleti bisiklet yollarında kullanmak sorumluluğundadır.

 6. Bisikletin ÜYE’de olduğu süre içerisinde (ileride çıkacak da olsa) gerek bisiklete, gerek ÜYE’ye ve gerekse 3. şahıslara verilen zararlardan dolayı tüm maddi ve manevi tazminat sorumlulukları ÜYE’ye aittir,

 7. Bisikletin kullanımından doğan her türlü idari yaptırımın muhatabı ÜYE’dir,

 8. İZULAŞ bisikleti tüm fonksiyonları çalışır vaziyette ÜYE’ye teslim etmiştir. ÜYE kullanıma başladıktan itibaren bisikletin en iyi şekilde korunması için gereken tüm önlemleri alacak; kötü ve kurallara uygun olmayan kullanımlardan dolayı bisiklette meydan gelebilecek her türlü arıza ve onarım giderleri ÜYE’ye ait olacaktır,

 9. ÜYE, bisikleti istasyondan alabilmesi için ÜYE kartında en az İZULAŞ tarafından ilân edilecek tutarda bir bakiyeyi bulundurmakla yükümlüdür; ÜYE’nin herhangi bir borcunun ve/veya yetersiz bakiyesinin olduğu durumlarda, bisiklet kullandırılmayacak ve Üye’ye bildirimde bulunulacaktır; Üye’nin bu ve benzer durumda olması hâlinde, karta yüklenecek bedel, öncelikle borcuna mahsup edilecektir,

 10. Bildirilen tarihe kadar borç vs. yükümlülüklerini yerine getirmeyen ÜYE’lerin ÜYE kartı iptal edilecek ve yasal takibat başlatılacaktır. Yasal tahsilat sürecinde tüm masraflar ÜYE’ye rücu ettirilecektir,

 11. Kartı iyi kullanma ve saklama sorumluluğu ÜYE’lere aittir. Kartın kaybolması, kötü kullanım neticesinde zarar görmesi nedeniyle başka bir kopyasının istenmesi durumunda kartın İZULAŞ tarafından belirlenen yeni basımının masrafı ÜYE’ye ait olacaktır,

 12. Üye sözleşmesinin iptalini istemesi durumunda Üye kart ücreti iade edilmez. Varsa Bisim kartı içerisindeki bakiye tutarı iadesi yapılır.

 13. Kask ve benzeri koruma malzemeleri temini ÜYE’nin sorumluluğundadır.

KULLANICI kullanıma başladıktan itibaren bisikletin en iyi şekilde korunması için gereken tüm önlemleri alacak; kötü ve kurallara uygun olmayan kullanımlardan dolayı bisiklette meydana gelebilecek her türlü arıza ve onarım giderleri KULLANICI’ya ait olacaktır.

KULLANICI, bisikleti istasyondan alabilmesi için Kullanıcı kartında en az 50 TL bakiye bulundurması gerekmektedir.


 

MADDE 9- Geç Teslim

Kullanıcı Bisikleti, geçerli Kullanım süresi (24 saat)  içerisinde geri teslim etmez ise sistem ücret yazmaya tarife üzerinden devam edecektir. Miktarın, konulan 50 TL’lik blokeyi aşması ve tebliğ edilen bedelin ödenmemesi / ödemekten kaçınılması halinde ise söz konusu KULLANICI hakkında yasal takibat başlatılacaktır. Yasal tahsilât sürecinde tüm masraflar KULLANICI’ya rücu ettirilecektir.

 

MADDE 10- Gizlilik

Taraflar; sahip oldukları bilgileri (kişisel/kurumsal) gizli tutmakla sorumludur. Elde edilen bilgi ve belgeler kesinlikle 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır.

MADDE 11- Mücbir Sebepler

Yasalarda belirtilmiş olan mücbir sebepler dâhilinde yine yasalarda belirtilmiş olan hükümler geçerlidir.

MADDE 12- Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise borçlar kanunu ve diğer mevzuat uygulanacaktır.

MADDE 13- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.